Røykeslutt og snus avvenning

Spørsmål og svar

Det er mange spørsmål rundt det å slutte å røyke eller snuse osv. Nedenfor har vi listet opp en rekke spørsmål vi ofte får, fra hhv. røykere, snusere, helsepersonell og bedrifter.

GENERELLE SPØRSMÅL

Det å slutte å røyke er en omfattende og ikke minst viktig avgjørelse. For noen er kanskje valget den hardeste delen. Greier du å løsrive deg fra det daglige mønsteret som er spunnet rundt sigaretten og nikotin? Er du villig til å gå inn for dette valget?

Hvis jeg er virkelig motivert til å slutte å røyke, kan jeg klare det alene?
Nøkkelen til vellykket røykekutt!
Hvorfor fortsatter vi å røyke til truss for faren ?
Hvilken tid som regnes for å være den beste tiden å slutte å røyke?
Hva er best tid til å slutte å røyke
Kan storrøykere som har røykt i over 30 år slutte å røyke?
Jo, jeg har prøvd alt. Men hvorfor kan jeg ikke klare det?
Hvordan en kontrollerer vekten ved røykeslutt?
Jeg ønsker å slutte men jeg har ikke tid eller råd akurrat nå

Våre produkter

Hvordan fungeerr røykeslutt til de som har kols eller er asmatiker
2. Har dere kurs i andre byer?
3. Hvor mange deltakere må det være for å holde kurs i bedriften?
4. Røykerne i bedriften er ikke interessert i avvenning, hva kan vi gjøre?
5. Bør bedriften betale hele kurset for røykerne?
6. Våre ansatte har overhodet ikke anledning til å delta på kurs i normal arbeidstid - hva kan vi gjøre da?
7. Hvilket resultat har dere med bedriftskurs?
8. Vi har snusere i bedriften. Kan de også gå på kurs?
9. Hva blir resultatet av røykesluttkurs i bedriften?
 • 1. Når vet jeg at jeg er klar til å slutte?
  2. Hva om jeg begynner å legge på meg?
  3. Hva hvis min partner ikke vil slutte samtidig med meg, greier jeg det da?
  4. Er det lett å slutte å røyke?
  5. Hvorfor bruker ikke Dr. Kimo Klinikken nikotinpreparater?
  6. Hvorfor ikke ha kortere kurs og få flere folk røykfrie på kortere tid?
 • Testimonials

  Klinikken kunder