Slutte å røyke !

Ønsker å hjelpe andre med å slutte å røyke

Samarbeid partner og franchising

Ønsker du å tilby det beste, og hjelpe andre innen røykeslutt og snusavvenning?

Vi har i de siste årene fått mange forespørsler, blant annet fra terapeuter og bedriftshelsetjenester og andre som anser røykeavvenning som en viktig del i sitt arbeide, men dessverre vi kan ikke være i flere steder over hele landet. På bakgrunn av dette har Dr. Kimo åpnet for et samarbeid med seriøse aktører som er interessert i å etablere seg i denne type behandling.

Dr. Kimo Klinikken er spesialisert i forskning innen røyk- og nikotinavhengighet, og har mer enn 18 års kliniske erfaring.

Dr. Kimo behandlings metode er godt etablert i markedet for nikotin avvenning. Metoden er meget kjent for sitt resultater og er svært effektiv og interessant å arbeide med. Naturhjelpemidler er godt dokumenterte og kjent for å være betydelig effektive for å redusere abstinens og ubehag omgående.

Beste tilbud for å slutte å røyke.

Behandlings resultatene er dokumenterte, og mer enn 83 % av røykeslutt kursdeltakerne forblir fult og helt nikotinfrie, ikke bare røykfrie.

røykeslutt kursSamarbeidet vil bestå i å avholde og gi kurs og behandling innen røykeslutt og snus avvenning i eget distrikt til private og bedrifter etter Dr. Kimo Konseptet. Vi gir den nødvendige opplæring og stiller våre hjelpemidler og naturpreparater til rådighet i et for begge parter interessant samarbeide.

Denne muligheten til samarbeid kommer som ledd i omorganiseringen av vår bedrift, og målsetningen er å nå ut med konseptet via kvalifiserte fagfolk på landsbasis. Det ligger gode betingelser og muligheter i samarbeidsavtalen.

For en nærmere samtale om mulighetene for et samarbeid, ber vi om at du sender en e-post til post@kimo.no eller ringer Dr. Kimo Karkash på 22 94 15 00.

Klinikken kunder – Referanser og resultater