Dr. Kimo klinikkens “gjør det selv” alternativer

Enkelte personer har av forskjellige grunner ikke anledning til å følge våre kurs.

Vi har derfor utviklet alternative løsninger som er tiltenkt røykere som:

  • er motiverte og mener de ikke har behov for oppfølging.
  • bor langt fra kursstedet
  • har vanskeligheter med å sette av nok tid til å følge opp et kurs, grunnet reising, hektisk yrkesliv el.l.
  •  eller for de som vil gi en fornuftig og flott gave til en de setter pris på!

Med “gjør det selv”- pakken er det opp til den enkelte når man ønsker å starte behandlingen. Det stilles her naturligvis krav til egen-disiplin og evne til å følge et oppsatt program, i og med at det også her er ytterst viktig å holde seg til det fastsatte program i forhold til når man skal foreta de forskjellige behandlinger.

Pakkens innhold og omfang

“Gjør det selv”- pakken er beregnet på 10 uker egenbehandling, og består av meget effektive urter som benyttes til å dempe abstinens, balansere humøret, redusere ulike fysiske, fysiologiske og psykiske reaksjoner som røykeslutt forårsaker i kroppen.
Pakken inneholder naturligvis også et program for hvordan du benytter disse hjelpemidlene, råd og veiledning i forhold til dine fysiske reaksjoner i forskjellige faser av røykesluttprogrammet osv.

Hvordan

Når man følger “gjør det selv”- behandlingen starter man selv den første uken intensivt med en behandling hver dag. Den tredje dagen er den første røykfrie dag. Den andre og tredje uken er det 3 behandlinger hver uke. Deretter trappes behandlingen ned litt etter litt.

“Gjør det selv” – pakken omfatter 20 behandlinger i løpet av 10 uker, og det er svært viktig å følge opp hver behandling. Man kan velge å kombinere det med noen konsultasjoner etter behov.

For bestilling av produkter.

Andre Hjelpe midler