Om Dr. Kimo klinikken og deres metoder for

Røykeslutt og snus avvenning.

Bakgrunn

Dr. Kimo Karkash er opprinnelig fra Jerusalem og vokste opp i Damaskus. Han søkte stipend for å studere medisin, og valgte å studere i Kina. Han tok sin utdanning ved Shanghai First Medical University. Han kunne ikke kinesisk, og tilegnet seg språket ved siden av studiene.

Som ferdig utdannet lege, arbeidet Dr. Kimo ved en lungeavdeling tilknyttet det Medisinske Universitetet. Ved Shanghai Medical Institute forsket han samtidig på en rekke planter som i Kina var kjent for å være effektive mot avhengighet.

Forskningen resulterte i en behandlingsserie med tilpassede blandinger av urter som administreres etter en fast plan for røykeslutt.

Konseptet har fått internasjonal oppmerksomhet, og de ulike komponentene i Dr. Kimo`s naturmedisiner er blitt grundig testet ut, bl.a. av det anerkjente selskapet Arthur D. Little. Dr. Kimo flyttet til Oslo, og etablerte første klinikken for røykeavvenning. Resultatene er oppsiktsvekkende, med 9 av 10 kursdeltakere som forblir nikotinfrie, se også våre referanser.

Dr. Kimo arbeider fremdeles med avveiningsproblemer på fulltid, og konseptet har utviklet seg betydelig i løpet av de siste årene. Hans metode er helhetlig, og tar også for seg røykingens sosiale, psykologiske og fysiologiske aspekter.

Dr. Kimo har i 2003/2004 vært igjennom en ny forskningperiode i Kina, finansiert med stipend han har mottatt fra den norske stat og kinesiske helsemyndigheter. Han skal nå jobbe med å utvide konseptet til å omfatte avhengighet av andre stoffer – som narkotika.