Røykeavvenning kurs og tips

Tips, naturprodukter og andre hjelpemidlerbehandling-naturhjelpemidler

 

Røykeavvenning tips, råd og veiledning .

Dr. Kimo´s røykeavvennings kurs og hjelpemidler er basert på mange års forskning og erfaring, og er stadig blitt videreutviklet, basert på ny kunnskap og erfaring i røykslutt behandling og nikotin avhengighet.

Dr Kimo røykeslutt program rette seg mot så vel røykere, men også personer som benytter andre nikotin produkter som snus, nikotinplaster, nikotintyggegummi e.l.

Røykeavvennings kurs

Mange røykere synes at det å dele erfaringer med andre røykere en bra løsning for å øke motivasjon og sjansene for å lykkes i å forbli røyk-fri. Derfor har også flere bedrifter valget denne løsningen som et tilbud for sine ansatte

Testimonials

Nikotinavvennings

Flere metoder for røykeslutt og nikotinavvenning

1- Dr.Kimo's røyk slutt kurs: Røyke stopp
2- Dr.Kimo's røykeslutt selvhjelp 'Hovedpakke' Slutte og røyke
3- Dr.Kimo’s røyk slutt selvhjelp 'Mini pakke'

 

Bedriftes kunder og referanser